Een optimale hulpverlening is voor iedereen van belang. Een gestroomlijnde administratie helpt dat doel te bereiken. DashCare ontzorgt gemeenten en zorginstellingen bij contractering, contractbeheer en declaraties. Zo kunnen zorgprofessionals hun tijd en energie vooral voor goede zorg inzetten. Meer dan veertig gemeenten en honderden (jeugd)hulpinstellingen in Nederland maken dagelijks gebruik van Aletta, het platform van DashCare.


Aletta: zicht op zorg

Voor en met gemeenten en zorginstellingen heeft DashCare het zorgadministratieplatform Aletta ontwikkeld. Aletta concentreert zich op contractbeheer en bevat onder meer modules die ingezet kunnen worden om zorg digitaal in te kopen, uitputtingsanalyses te maken en verzoeken om toewijzing (VOT’s) te behandelen. Ook zijn er modules voor Onderhanden Werk (OHW), budgetverrekening en iJW -berichtenverkeer (informatiestromen jeugdwet) mogelijk.

Veiligheid en privacy

Veiligheid van de software is een speerpunt van DashCare. Er wordt immers met persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens gewerkt. De ontwikkelaars van DashCare zijn expert in veilige ict en privacy en de software en hosting voldoen aan strenge standaarden. Zo blijven gegevens veilig en de privacy van betrokkenen beschermd.

Oplossing op maat

Aletta is een software-oplossing die dankzij de inzetbare modules aan uiteenlopende wensen kan voldoen. Het pakket kan worden ingericht naar uw wensen op gebied van gebruiksgemak en vormgeving. Daarnaast is ons ontwikkelteam snel en flexibel, zodat DashCare altijd kan worden ingeschakeld om nieuwe maatwerkoplossingen aan het pakket toe te voegen. 

 

Ervaring en expertise

Het DashCare-team heeft jarenlange ervaring in de ICT. Sinds de oprichting in 2014 helpt DashCare bij het stroomlijnen en up-to-date houden van administratieve processen, onder andere in de regio's Amsterdam (Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland) en Den Haag (H10, Haaglanden).

Voor de zorg

Door de focus op zorg voelt het softwarepakket van DashCare aan als puur maatwerk. Aletta is ontwikkeld in samenspraak met meerdere (jeugd)hulpregio’s, met als doel de administratieve lasten van zowel zorginkopers als zorgverleners zo laag mogelijk te houden.


 

Modules

Gebruiksvriendelijk, veilig, transparant. Dat kenmerkt omschrijft de kern van DashCare’s zorgadministratieplatform Aletta. Met Contractbeheer als basisfunctie is Aletta een krachtig hulpmiddel dat zorg- en administratieprofessionals ontzorgt. Door extra modules als digitaal contracteren, budgetverrekening, uitputtingsanalyse van onderhanden werk en iJW-berichtenverkeer te activeren of regiospecifieke functionaliteit te ontwikkelen, kan Aletta net zo compleet worden gemaakt als voor uw organisatie nodig is.

 

 


 

Contractbeheer is de ruggengraat van Aletta. In deze database zijn alle contracten te vinden die zorgregio’s en zorgverleners onderling afsluiten. De contracten zijn op ieder moment door de zorginkoper en zorgverlener in te zien. Ook zijn eenvoudig wijzigingen in het contract door te voeren als een gebruiker die rechten heeft. Handig als bijvoorbeeld de prijs van een zorgproduct verandert, een zorgverlener extra diensten gaat verlenen of als simpelweg de stamgegevens veranderen.

 

Afhankelijk van het type aanpassing kan een wijziging direct worden doorgevoerd of pas na controle door de andere partij. Dankzij dit onbeperkte inzicht is er geen noodzaak om tijdrovende meetings in te plannen en kan de aandacht gericht blijven op de zorgverlening.

 

Contractbeheer is eenvoudig in gebruik en geeft alle betrokkenen een helder overzicht van de ingekochte zorg in de eigen regio, per zorgleverancier of zorgproduct.

 

DashCare heeft in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg een contracteringsportal gerealiseerd voor de regio’s gemeenten Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Daarmee contracteren deze regio's vrijgevestigden en groepspraktijken die in het sociaal domein actief zijn. Zorgverleners doorlopen de procedure geheel zelfstandig, waarbij rekening wordt gehouden met alle criteria die de regio stelt. Ook een sterke identiteitscontrole is onderdeel van het proces. 

 

Inmiddels wordt digitaal contracteren gebruikt door bijna veertig Nederlandse gemeenten, met samen ruim 2,2 miljoen inwoners. De module maakt het voor de gemeenten behapbaar om de honderden vrijgevestigden te contracteren en betekent voor de zorgverleners een snelle en heldere procedure.

 

Doordat in Contractbeheer bekend is welke zorgactiviteiten bij een zorgverlener gecontracteerd zijn, is een groot deel van een verzoek om toewijzing bij de aanvraag al te controleren. Met deze module kunnen zorgaanbieders eenvoudig digitaal VOT’s indienen, maar alleen voor zorgactiviteiten die daadwerkelijk in hun contract staan.

 

Deze module stelt zorgverleners in staat om periodiek een overzicht te uploaden van hun onderhanden werk. Dit geeft de zorgverlener een helder beeld van de contractuitputting gedurende het jaar en helpt de zorgregio bij het monitoren van de uitputting van het regiobudget. 

 

Naast de OHW-module is het ook mogelijk om de iJW-berichtenstroom via Aletta te laten lopen. Zo is naast het overzicht onderhanden werk ook het declaratieoverzicht helder in beeld te brengen.

 

In veel zorgregio’s dragen samenwerkende gemeenten allen voor een ander percentage bij aan het totale zorgbudget. Met de budgetmodule is in Aletta in te voeren welk percentage iedere gemeente bijdraagt, om zo per gemeente overzichtelijk te kunnen maken hoeveel geld er daadwerkelijk wordt uitgegeven.

 

DashCare kan met de gegevens uit Contractbeheer een portal bouwen met de publieke gegevens van gecontracteerde zorgverleners. Dit kan als naslagwerk worden gebruikt door bijvoorbeeld doorverwijzers, ouders of de jeugd zelf en kan helpen bij het vinden van de juiste zorgaanbieder. Een voorbeeld hiervan is de website www.ikzoekjeugdhulp.nl, waarop alle gecontracteerde jeugdzorgaanbieders van de zorgregio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland te vinden zijn. Zorgaanbieders kunnen op die site gevonden worden door de filteren op vorm, probleem of doelgroep.